Visie

Explore-praktijk bestaat uit een team van jonge, gespecialiseerde therapeuten. In ons team werken een groot aantal disciplines samen in debegeleiding van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Ons team bestaat uit zelfstandig werkende therapeuten die, elk vanuit hun eigen discipline, kwalitatief hoogstaande begeleiding aanbieden voor u en uw kind.

We streven hierbij naar:

  • Een alles-onder-één-dakbegeleiding. Geen geloop meer van adres naar adres. Al onze zelfstandige medewerkers zijn gevestigd op één adres: Explore-praktijk Wimmertingenstraat 15b 3501 Hasselt-Wimmertingen.
  • Een directe toegang, zonder wachtlijsten. Door de grootte en de flexibiliteit van ons team, kan u binnen de 4 weken bij ons terecht met uw vragen. U krijgt bij de aanmelding direct een afspraak voor een verkennend gesprek en de verdere opvolging laat niet op zich wachten.
  • Laagdrempeligheid. Ook voor een verkennend gesprek of vragen kan u bij ons terecht.
  • Efficiënte begeleiding van uw kind. Dit betekent zo efficiënt mogelijk begeleiden voor een zo kort mogelijke tijd. Van zodra de ontwikkeling terug goed op gang is, kan uw kind zelf verder. U zal zelf nauw betrokken worden bij de inhoud van de begeleiding, de opvolging en de evolutie van uw kind.
  • Waar mogelijk helpen we u op weg naar mogelijke tegemoetkomingen in de kosten via het ziekenfonds of naar extra begeleidingsmogelijkheden via de gesubsidieerde centra, zoals GON-begeleiding, het CLB, revalidatiecentra, centra voor ontwikkelignsproblemen, enz. Hou er wel rekening mee dat dit niet voor elke discipline mogelijk is.

Wij informeren u hierover in het eerste verkennend gesprek.

Back to Top